Hộ chiếu/Visa

Tìm hiểu điều lệ Visa/visa quá cảnh… và xin Visa là bổn phận của khách hàng. Với hộ chiếu Na Uy bạn cần Visa đối với những quốc gia như sau: Cuba, Khờ Me, Lào, Miến Điện, Nepal… Có nhiều quốc gia miễn Visa trong thời gian ở lại ngắn như Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines. Hộ chiếu thường phải còn hiệu lực hơn 6 tháng sau khi bạn trở về. Đối với những quốc gia khác xin liên hệ trực tiếp với lãnh sự quán về điều lệ Visa.

Bộ ngoại giao Na Uy cung cấp những thông tin cần thiết, cũng như các thông tin khác về quốc gia mà bạn muốn thăm viếng.

Xem link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/visumfri/id107783/

Hiển thị:
Trang

Visa nhập cảnh Australia (Khách có quốc tịch Na Uy)

Visa nhập cảnh Australia (Khách có quốc tịch Na Uy)

Visa nhập cảnh Australia (khách có quốc tịch Na Uy): + Lệ phí: 200kr/1 visa + Yêu cầu: Bản photo (bản sao) hoặc hình chụp Hộ chiế..

Visa nhập cảnh USA (Khách có quốc tịch Na Uy)

Visa nhập cảnh USA (Khách có quốc tịch Na Uy)

Visa nhập cảnh USA (khách có quốc tịch Na Uy): + Lệ phí: 200kr/1 visa + Yêu cầu: Bản photo (bản sao) hoặc hình chụp Hộ chiếu của ..

Visa nhập cảnh Việt Nam

Visa nhập cảnh Việt Nam

Visa nhập cảnh Việt Nam: Nếu bạn đến Việt Nam dưới 15 ngày, không cần xin Visa. Công dân Âu châu: Anh, Pháp Đức, Na Uy, Thụy Điển..

Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)